حمایت‌های ویژه رویداد حامی

با توجه به همکاری رویداد با ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور، سلسله رویدادهای حامی از تیم‌هایی که محصولات و خدمات قابل ارائه در مناطق محروم و کم برخوردار دارند و گروه‌های منتخب فعال در حوزه توانمندسازی افراد به ویژه اقشار محروم به‌طور ویژه حمایت می‌کند.

این حمایت‌ها به نوعی خواهد بود که دستاوردهای شناسایی انجام شده، ذیل این مجموعه رویدادها منجر به ایجاد اشتغال و نقش‌آفرینی در کاهش معضلات اجتماعی و آسیب‌های مشاهده شده در این محلات باشد.

همچنین طی همکاری با فرمانداری ویژه شهرستان ری که جزو حامیان اصلی رویداد است، طرح‌های تولیدی قابل اجرا در سطح این منطقه به ویژه در ظرفیت‌های مازاد شهرک‌های صنعتی و صنفی شهرستان ری، به‌طور مجزا مورد توجه و داوری قرار خواهند گرفت.

با توجه به این پارادوکس که از سویی شهرستان ری یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود و از سوی دیگر متاسفانه اکثر مناطق آن کم‌برخوردار است، طرح‌های منجر به توانمندسازی افراد در شهرستان ری هم شامل حمایت‌های خاص رویداد خواهد شد.